Φορείς / Συντελεστές

Φορείς / Συντελεστές

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.

 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ-ΕΓΚΡΙΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΕΡΤ3