Οργανωτική Επιτροπή

Οργανωτική Επιτροπή

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ “HORIZON CUP”

Πρόεδρος

Χρήστος Ψαθάς
Πρόεδρος Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.

Αντιπρόεδρος

Βούλα Πατουλίδου
Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Μέλη

Θανάσης Καπνίδης
Μέλος Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.

  Σάββας Ταγτελενίδης
Μέλος Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.
  Αλεξάνδρα Κακαντώνη
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων “Horizon Cup”
  Μαρία Χαριτωνίδου
Υπεύθυνη Διαμονής & Μετακινήσεων “Horizon Cup”
Μάντυ Χατζηκαπλάνη
Νομική Υπεύθυνη “Horizon Cup”
Δημήτρης Καραμπουρνιώτης
Υπεύθυνος Εθελοντισμού “Horizon Cup”
Διευθυντής Αγώνων
Δημήτρης Γιαννουλίδης
Υπεύθυνος Αποτελεσμάτων
Νίκος Βασιλειάδης
Υπεύθυνος Διαπιστεύσεων
Κωνσταντίνος Γιαννουλίδης
Υπεύθυνος Τύπου
Στέλιος Καραογλανίδης
Ιατροί Αγώνων
Κυριάκος Στεφανίδης

Γιώργος Μαυροπέτρος