Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνική Ευθύνη

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ