Σειρά εκτέλεσης

Σειρά εκτέλεσης

Η σειρά εκτέλεσης των αθλητών / αθλητριών θα αναρτηθεί εδώ, μετά την Τεχνική Σύσκεψη της Παρασκευής 8 Νοεμβρίου 2019.