Πλήρη αποτελέσματα 2ης ημέρας (Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων)


Πλήρη αποτελέσματα 2ης ημέρας (Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων)

Τα πλήρη αποτελέσματα της δεύτερης και τελευταίας ημέρας του 2ου «Horizon Cup» (Κυριακή 10/11):

ΕΦΗΒΟΙ

ΕΦΗΒΟΙ: ΟΜΑΔΙΚΟ

ΕΦΗΒΟΙ: ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ

ΕΦΗΒΟΙ: ΑΛΜΑ

ΕΦΗΒΟΙ: ΔΙΖΥΓΟ

ΕΦΗΒΟΙ: ΜΟΝΟΖΥΓΟ

 

ΝΕΑΝΙΔΕΣ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ: Σύνθετο Ατομικό

ΝΕΑΝΙΔΕΣ: Δοκός ισορροπίας

ΝΕΑΝΙΔΕΣ: Ασκήσεις εδάφους

 

ΠΑΙΔΕΣ

ΠΑΙΔΕΣ: Ομαδικό

ΠΑΙΔΕΣ: Σύνθετο ατομικό

ΠΑΙΔΕΣ: Άλμα

ΠΑΙΔΕΣ: Δίζυγο

ΠΑΙΔΕΣ: Μονόζυγο

 

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: Ομαδικό

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: Σύνθετο Ατομικό

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: Δοκός ισορροπίας

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: Ασκήσεις εδάφους