Πλήρη αποτελέσματα 1ης ημέρας (Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων)


Πλήρη αποτελέσματα 1ης ημέρας (Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων)

Τα πλήρη αποτελέσματα της πρώτης ημέρας του 2ου «Horizon Cup» (Σάββατο 09/11):

ΕΦΗΒΟΙ

ΕΦΗΒΟΙ: Ασκήσεις εδάφους

ΕΦΗΒΟΙ: Πλάγιος ίππος

ΕΦΗΒΟΙ: Κρίκοι

ΝΕΑΝΙΔΕΣ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ: Άλμα

ΝΕΑΝΙΔΕΣ: Ασύμμετροι ζυγοί

ΠΑΙΔΕΣ

ΠΑΙΔΕΣ: Ασκήσεις εδάφους

ΠΑΙΔΕΣ: Πλάγιος ίππος

ΠΑΙΔΕΣ: Κρίκοι

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: Άλμα

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: Ασύμμετροι ζυγοί